ประเพณีชักพระและตักบาตรเทโว... ของคนสงขลา


เราเป็นคน จ.สงขลาก็จริง แต่ไม่เคยได้มาตักบาตรเทโว ที่เขาตังกวน อ.เมือง จ.สงขลา แม้แต่สักครั้งเดียว ตั้งแต่จำความได้ ว่ากันว่า สถานที่ตักบาตรเทโวแห่งนี้ นอกจากจะมีการสร้างบันไดพญานาค ทอดยาวมาจากยอดเขา อันเป็นการเลียนแบบเทวสถานที่ว่า มีพญานาคทอดกายเป็นบันไดคอยต้อนรับพระพุทธเจ้ากลับสู่โลกมนุษย์ หลังจากโปรดเทศนาให้พระมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เสร็จสิ้นแล้ว และบนยอดเขาตังกวน ยังมีพระเจดีย์หลวง ที่พระเจ้าแผ่นดิน ถึง 2 พระองค์ คือ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมานมัสการ โดยทั้งสองพระองค์เสด็จโดยใช้บันไดนาคแห่งนี้ เพื่อขึ้นไปสู่ยอดเขาตังกวน เมื่อรู้ที่มาที่ไปของสถานที่ ก็ยิ่งทำให้อยากมาทำบุญตักบาตรที่นี่สักครั้ง เพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่เคยมา ก็ลองจัดเวลา มาตักบาตรที่นี่ ในปีหน้านะจ๊ะ วันนี้ดูภาพกันไปก่อน...


เราก็เตรียม อาหารแห้ง ทั้งของคาว ของหวาน พร้อมขนมต้มในรูปแบบแปลกตากว่าที่เคยเห็น ระหว่างเดินทางบังเอิญไปเห็นแม่ค้า ใส่กระจาดมาขาย สร้างสรรค์ดีหรือซื้อไว้ สำหรับไปใส่ที่เรือพระจ๊ะ ขอย้ำว่า ที่นี่เขาจัดการให้ตักบาตรแบบอาหารแห้งจ๊ะ เนื่องจากผู้คนมากมาย และเพื่อความสะดวกในการขนและเคลื่อนย้าย หรือนำไปแจกจ่ายต่อไป....


งานนี้ ทางเทศบาลนครสงขลาเป็นผู้จัดดำเนินการ ก็มีการนำโต๊ะยาวมาตั้ง 2 ข้างทาง เพื่อความสะดวก ในการตักบาตร ทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ในวันนั้นผู้คนมากมายจริงๆ แต่โต๊ะก็มีบริการให้อย่างเพียงพอจ๊ะ


พิธีการเริ่มต้นด้วยการอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดพระเจดีย์หลวงเสด็จมาประทับ ที่ลานพิธี โดยท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา ท่านพีระ ตัณติเศรณี


พระพุทธรูปถูกอัญเชิญ มาประดิษย์ฐาน ที่ลานพิธีเรียบร้อย จากนั้น ก็เชิญประธานฝ่ายสงฆ์ มาเทศนา เนื่องในวันตักบาตรเทโว อันสำคัญยิ่งของชาวใต้


ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพวีราภรณ์ เจ้าคณะภาคฯ ได้แสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้สดับรับฟัง ...สาธุ


และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง ภาพพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาที่วัดในจ.สงขลาทั้งหมด ถูกนิมนต์มายืนบาตร เนื่องในวันตักบาตรเทโว และวันออกพรรษา เป็นภาพที่สวยงามมาก...


พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ต่างปราบปลื้มใจ เมื่อได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ เดินลงมาจากเขา เสมือนพระพุทธเจ้าเสด็จจากสรวงสวรรค์ ตามความเชื่อทางศาสนา


ประเพณีตักบาตรเทโวนี้ อันที่จริง ก็เกิดมาจากการเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา เมื่อมีเหตุการณ์อะไรปรากฏตามตำนาน ก็จะนำเหตุการณ์นั้นๆ มากำหนดเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลนั่นเอง


ที่อ.เมือง จ.สงขลา ในวันนั้น ช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรเทโว เสร็จจากตักบาตรแล้วก็ต้องมาดูการประกวดเรือพระ ที่บริเวณสระบัว ถึงจะครบเครื่อง


การประกวดเรือพระและ ขบวนแห่ ที่ จ.สงขลา นับว่าเป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในภาคใต้ก็ว่าได้ การทำเรือพระ ของคนสงขลา มีความละเอียด และความประณีตเป็นอย่างมาก


การได้มาลากพระหรือชักพระ ของคนใต้ ถือว่าเป็นพิธีบุญอย่างหนึ่ง ที่คนใต้ได้กระทำสืบต่อกันมา ตั้งแต่โบราณการ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน


ประเพณีลากพระของคนใต้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ซึ่งถูกประดิษฐ์ไว้อย่างสวยงาม อยู่ทางด้านหัวเรือ หรือด้านท้ายของเรือพระ ทำให้ผู้ชมภาพศิลปกรรมเหล่านั้นละอายต่อบาป ต้องละความชั่วและกระทำความดี นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรง ร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี ในชุมชนต่างๆ อีกด้วย เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ ให้อยู่คู่กับคนใต้ตลอดไป...

แสดงความคิดเห็น

Related Posts with Thumbnails